Close
When you subscribe to Furtherfield’s newsletter service you will receive occasional email newsletters from us plus invitations to our exhibitions and events. To opt out of the newsletter service at any time please click the unsubscribe link in the emails.
Close
All Content
Contributors
UFO Icon
Close
Irridescent cyber duck illustration with a bionic eye Irridescent cyber bear illustration with a bionic eye Irridescent cyber bee illustration
Visit People's Park Plinth

Yerel Ötesi İş Birlikleri sergisi
13 Mart – 19 Nisan Perşembe – Pazar günleri arası, 12:00 – 18:00
ya da randevu alınarak ziyaret edilebilir.

Açılış Etkinliği
12 Mart, 18:00 – 20:00

Register

Yerel Ötesi İş Birlikleri

Exhibition

Yerel Ötesi İş Birlikleri sergisi
13 Mart – 19 Nisan Perşembe – Pazar günleri arası, 12:00 – 18:00
ya da randevu alınarak ziyaret edilebilir.

Açılış Etkinliği
12 Mart, 18:00 – 20:00

Register

Birbirine hiper güçlü ağlarla bağlanmış bir dünyada yerel ötesi bir dayanışma kurmayı hedefleyen Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçılar arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımından doğan çalışmaların sergisi.

EXHIBITION NOW ONLINE

Exhibition Catalogue

SEE IMAGES FROM THE PRIVATE VIEW

TransLocal Cooperation exhibition, Connect for Creativity from Furtherfield on Vimeo.

Yerel Ötesi İş Birlikleri nedir?

Dünyamız hiper güçlü bağlarla birbirine bağlandıkça çok sayıda gerçek ve sanal mekânda eşzamanlı olarak bulunmak ya da bunların arasında seyahat etmek mümkün hâle geldi. Bunun sonucunda giderek artan bir hızla kendimizi birden fazla yer ya da kültürle özdeşleştirmeye başladık. Küreselleşmenin bu sosyal ve kültürel boyutu, genellikle belli bir yerde düzenlenen etkinliklerin, o yere özgü koşulların ve niteliklerin büyük bir hızla başka bir yeri etkilemesi ve o yerle bağlantı kurulmasını sağlaması anlamında ‘yerel ötesilik’ şeklinde tanımlanıyor.

Bu sergi ve bünyesindeki eserler, yerel ötesi topluluklarımızla ve onların kendileri arasındaki mesafeleri ve farklılıkları dikkate alarak nasıl örgütlenebileceğimizi ele alıyor. Sergi, Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıların, Türkiye’de ATÖLYE, Yunanistan’da BIOS ve Sırbistan’da Nova Iskra yaratıcı platformlarının ev sahipliği yaptığı sanat ve teknoloji rezidans programları sırasında yarattıkları çalışmalardan bir seçkiye yer veriyor. Bu sanat eserleri çoğul kimliklerimizi ve onların yaratıcı dışavurumlarını nasıl kucaklayabileceğimiz, daha fazla iş birliği ve empati kurmak için oluşan yeni bağlantıları nasıl kullanabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz sorularını yöneltiyor.

Kendileri de yerel ötesi olan Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan küratör ekibimizin sergilenmek üzere seçtiği eserler, sanal gerçeklikten üç boyutlu baskıya, probiyotik fermantasyondan etnografik dokümantasyona çok farklı araçlardan ve teknolojilerden yararlanarak yaratıldı. Sanatçılar, zaman ve mekândan koparılmış insanların, kültürlerin ve fikirlerin karşı karşıya oldukları güçlükleri görselleştirerek bu güçlüklerin hızla değişen bir dünyada yerel-ötesi dayanışma ve bilgi alışverişi için nasıl yeniden değerlendirileceğini ve oluşturulacağını inceliyor.

Simdi ve burada, geçmişte ve orada, Türkiye’de Hasankeyf’in sular altında kalması ve insanların yerlerinden edilmeleri ile Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yaşayanların evlerinden tahliye edilerek yerlerinden edilmeleri arasındaki geçişkenliklere uzanan sanatçılar, bu proje vesilesiyle küreselleşmenin belli yerel topluluklar üzerindeki etkilerini inceliyorlar. Daha da önemlisi, bazı yerel kaygıların sınırlar ve kültürler ötesi izdüşümlerini, yansımalarını ve bağlantılarını ortaya çıkarmayı hedefliyorlar.

Connect for Creativity 

Connect for Creativity, British Council önderliğinde Türkiye’den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan’dan BIOS ve Sırbistan’dan Nova Iskra ortaklığıyla yürütülen ve 18 ay boyunca devam eden bir proje. Proje, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finanse ettiği Kültürlerarası Diyalog Programı çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Proje, Avrupa’da yaratıcı platformlardan oluşan bir ağ kurmak ve böylelikle daha uyum içinde, açık ve kenetlenmiş bir sivil toplum yaratmaya katkıda bulunacak yaratıcı keşif ve işbirliği olanaklarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Connect for Creativity Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı, Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıları, kültürlerarası iş birliği deneyimine odaklanmaları amacıyla bir araya getirdi. Dörder sanatçıya ev sahipliği yapan Atina, Belgrad ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleşen program, toplam 12 sanatçıyı ağırladı. Son derece yoğun geçen altı haftalık rezidans programı boyunca sanatçılar, iş birliği ağlarıyla birbirine bağlanmış bir kültürün modern dünyaya egemen olan belirsizlik ve değişimiyle başa çıkmak için yakınlaşmayı nasıl sağlayabileceği sorununu ele aldı.

Sergi Mekânı

Eserler, Finsbury Park’ın ortasında bulunan Furtherfield Gallery’de sergilenecektir. Furtherfield Gallery, haftada aşağı yukarı 55 bin kişi tarafından ziyaret edilen bu kent parkının tam kalbinde yer alıyor ve Londra’nın yerel olarak neredeyse 200 dilin konuşulduğu üç semtinin sınırlarının ‘süper mozaik’ olarak anılan kesişim noktasında bulunuyor. Bölge, Birleşik Krallık’ta Türkiye ve Yunanistan göçmen nüfusun en yoğun olduğu mahalle ve Birleşik Krallık’taki en kalabalık Sırp topluluğun yaşadığı Batı Londra bölgesinin hemen yanında yer alıyor.

Eserler

Açık Bir Gazete (Bir hareketi tahliye edemezsiniz.) – Theo Prodromidis (Theodoros Karyotis, Tonia Katerini, Stathis Mitropoulos, Nemanja Pantović ve Ana Vilenica ile ortak çalışma)

Açık bir Gazete (Bir hareketi tahliye edemezsiniz.) Theo Prodromidis, 2020, gazete kağıdına dijital baskı

Sırbistan’da konutlardan tahliyelerdeki muazzam artışa yol açan süreçleri ele alan bu çalışma, kişisel konutları korumaya dair yasal çerçevenin Nisan 2020’de ‘vadesinin dolacak olması’ nedeniyle Yunanistan’daki güncel durumla da bağlantı kuruyor. Kolektif çalışma sonucu ortaya çıkmış olan bu baskı eser, giderek tırmanan küresel konut krizi bağlamında yaşanan mücadelelerle ilgili bir bilgi aracı işlevi görüyor.

Download and distribute your own copies now

Probiyotik Ritüeller – Ioana Man

Probiyotik Ritüeller: Toprak Bakımı – Frankia ile Tanışma, Ioana Man, 2019

Şehirler karmaşık ekosistemlerdir ve içlerindeki insanların varoluşu, bakımın çeşitli katmanlara yayılan ilişkilerle sağlanmasına bağlıdır. Probiyotik Ritüeller şehirde insandan-daha-fazlasını temsil eden bir yaşam için yeni gelenekler oluşturmayı amaçlıyor. Ölçeği büyütülmüş mikroplar, artırılmış gerçeklik arayüzü, bir internet sitesi ve bir dizi ritüel, gözlemci konumundaki insanı biyosferde bir vızıltı ile aynı konuma indirger ve toplumun mikroskopik hayata olan bağımlılığı gösterir. Birden fazla türün dâhil olduğu ritüeller ve görseller, şehrin daha küçük sakinleriyle birlikte yaşamayı güçlendirecek bir süreç ortaya koyar.

Öz Yaratım: Birlikte Oluşmanın Katmanları – Yağmur Uyanık

Öz Yaratım: Birlikte Oluşmanın Katmanları -, Yağmur Uyanık, 2020, üç boyutlu basılmış kumtaşı, dört dakikada bir tekrarlanan ses kaydı

British Museum’daki iki ‘özgün’ heykelin dijital modellerini birleştirerek yaratılmış melez bir karakterin üç boyutlu baskı sonucu elde edilmiş kumtaşı heykeli: Makedonyalı III. İskender (Büyük İskender olarak anılır) ve antik Yunanlı Periskles. Öz Yaratım, ses ve heykeli bütünleştirerek kültürel bilgi yaratımının, yayılımının ve korunmasının coğrafi bağlamları, yerinden edilmişlik biçimlerini ve devletsizliği nasıl ön plana çıkardığını ortaya koyuyor. Kişisel anlatının ve kolektif belleğin kültürel mülkiyet, kültürel değer ve onlara içkin sembolik anlamlar sayesinde nasıl biçimlendirildiğini irdeliyor.

Bilinç Akışı / Hasankeyf‘in Mağaraları – Emmy Bacharach

Bilinç Akışı / Hasankeyf‘in Mağaraları eserinden sanal gerçeklikle elde edilmiş görüntü, Emmy Bacharach, 2019

Sanal gerçeklik deneyimi biçiminde olan bu çalışma, Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan antik yerleşim bölgesi Hasankeyf’in yerel ve yerel ötesi önemine dikkat çekiyor. Yerleşim bölgesi, Dicle nehrinin sularının yükselmesine neden olacak Ilısu Barajı yüzünden sular altında kalarak yok olma tehdidi altında. Fotogrametri yöntemi ve bölgeden toplanan görsel malzemelerle Hasankeyf’in temsilini yaratan çalışmada ziyaretçilere, çoğu kısa süre sonra sular altında kalacak olan mağaraların benzersiz ortamıyla ilgili bir resim çiziliyor. Mağaralar yavaş yavaş suyla dolarken, bu deneyimi suyun bakış açısından yaşayan ziyaretçiler, aynı zamanda yerlerinden edilmiş yerel halkın travmasını da hissetmiş oluyor.

Taşa Kazınmış – Tamara Kametani

Unutulmak için çok çalıştım, Taşa Kazınmış adlı eserden, Tamara Kametani, 2019

GDPR (Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü) kapsamında ‘unutulma hakkı’, herhangi bir kişinin bazı tartışmalı durumlarda kendisiyle ilgili olumsuz bilgilerin arama listelerinden silinmesini talep edebilmesi anlamına gelir. Taşa Kazınmış, maddelerin, yerel ötesi kültürlerin maddi değilmiş gibi görünen boyutları üzerindeki etkisi üstünde şiirsel bir meditasyon oluşturur. İnternet ortamında hem mahremiyet hem de ifade özgürlüğünün meşru ve gayrimeşru kullanımlarıyla ilgili hararetli tartışmalar devam ederken, bu çalışma Atina mermerine elle işlenmiş verilerin ömrü ile ilgili cümleler kuruyor ve böylelikle eylemlerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamdaki sonuçlarını tarihsel olarak düşündürmeyi hatta belleğe kazımayı amaçlıyor.

Kurtuluş’a Dört Durak – Georgios Makkas

Tatavla mezarlığındaki mezar taşı portreleri, Kurtuluş’a Dört Durak, Georgios Makkas, çok kanallı video

Bu çok kanallı video, 20 bini aşan Rum nüfusu nedeniyle eskiden beri ‘Küçük Atina’ olarak anılan Kurtuluş mahallesini ele alıyor. Günümüzde de bu kozmopolit mahalle, Rum nüfusun etkisi ve sayısı giderek azalmakla birlikte Türk, Rum, Ermeni, Kürt ve Musevi toplulukların yaygın olarak yaşadığı bir mahalle olmaya devam ediyor. Makkas’ın hâlâ bu mahallede yaşamayı sürdüren Rumlarla yaptığı görüşmeleri merkeze alan çalışması, ebediyen yok olacak bir şeyleri belgelendirme fırsatını değerlendirerek eski Kurtuluş’un belleğini korumayı amaçlıyor.

Küratörler

Ruth Catlow, Lina Džuverović, Diana Georgiou, Huma Kabakcı

Sergi Ortakları

Furtherfield
Furtherfield, Londra’nın en uzun süredir faaliyette olan sanat ve teknoloji (adem-i) merkezi. 20 yılı aşan deneyimimiz, 50’den fazla sergimiz ve 100’den fazla uluslararası ortaklığımızla alternatif örgütlenme ve ortak yaratım sistemlerinde uzmanlık geliştirdik. BBC, Guardian, New Scientist, Wired, Art Newspaper ve Hyperallergic çalışmalarımıza yayınlarında yer verdi. Piccadilly Metro Hattı haritasında Buckingham Sarayı’nın yanı sıra görülmesi gereken yerler arasında gösterilen Furtherfield Gallery, gelir eşitsizliğinin en yüksek oranlarda seyrettiği Haringey semtinde bulunuyor. İnsanlara hayatlarına ve yaşadıkları yere ortaklaşa sahip oldukları hissini veren çalışmalar üretmeye çalışıyoruz.
furtherfield.org

British Council
British Council, Birleşik Krallık’ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşudur. 100’ü aşkın ülkeyle, kültür-sanat, İngilizce, eğitim ve sivil toplum alanlarında çalışmaktadır. Geçen yıl 65 milyondan fazla kişiyle yüz yüze, 731 milyonun üzerinde kişiyle de internet üzerinden, radyo ve TV programları ve basılı yayınlarla iletişim kurdu. Fırsatlar yaratarak, bağlantılar kurarak ve güven inşa ederek değiştirdiği yaşamlarla, beraber çalıştığımız ülkelere olumlu katkılar sunuyor. 1934 yılında kurulan British Council, Kraliyet Tüzüğü ile tüzel kişilik kazanmış bir hayır kurumu ve bir kamu kuruluşudur. Gelirinin yüzde 15’i ise Birleşik Krallık hükümeti tarafından karşılanmaktadır.
https://www.britishcouncil.org.tr

ATÖLYE
ATÖLYE, ödüllü Stratejik Tasarım Stüdyosu’nu canlı bir topluluk aracılığıyla iş birlikleri geliştiren Yaratıcı Platform’unun içine yerleştiren ve 21. yüzyıla ait yaratıcı hizmetler geliştiren bir organizasyondur. ATÖLYE, 2020’den itibaren değişimin öncülerini güçlendirmeyi amaçlayan Akademi’yi de hayata geçirmiştir. ATÖLYE, aynı zamanda, ekonomiyi ve toplumu harekete geçirecek yaratıcılığa kaynak olmak amacıyla kurulmuş ve stratejik olarak seçilerek özenle bir araya getirilmiş yaratıcı şirketlerden oluşan bir kolektif olan kyu Collective’in de bir parçasıdır. ATÖLYE’nin üstlendiği projeler strateji, tasarım, mimari ve teknoloji alanlarında yaratıcı danışmanlığın bütün açılarını kapsamaktadır. ATÖLYE, bu hizmetleri modern ve eşsiz bir yetenek ağı ile sunar. ATÖLYE, aynı zamanda Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı’nın yönetim kurulunda temsil edilen bir üyesidir. https://atolye.io/en/home/

BIOS
BIOS, Atina’da günümüz sanatı ve çapraz medyaları üzerine uzmanlaşmış bir merkezdir. BIOS iki konser sahnesi, dört barı, tiyatro ve performans mekânları, prova alanları, grafik tasarım ofisi, sinema ve enstalasyon alanıyla esnek, çok amaçlı bir merkez konumundadır.
https://www.bios.gr/

Nova Iskra
Nova Iskra, Balkanlar’da öncü bir yaratıcı platformdur. Nova Iskra, yaratıcı endüstriler, teknoloji ve insanlar arasında elle tutulur bağlantılar kurulmasını destekleyerek eleştirel düşünmeyi teşvik etme, fikirleri besleme, sürekli değişen günümüz koşullarına karşı duyarlılığını korurken gelecekte ayakta kalabilecek kurumlar tasarlama ve işletmeler kurma amacıyla kurulmuştur.
https://novaiskra.com/en/

Abdullah Gül University
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Türkiye’de ilk vakıf destekli devlet üniversitesi modeli ile 21 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuştur. Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en büyük sanayi yerleşkelerinden biri olan Sümerbank Bez Fabrikası’nın eğitim kampüsüne dönüşümü projesidir. İlk öğrencilerini 2013-2014 akademik yılında almıştır. Üniversitenin ikinci kampüsü olan Mimar Sinan Kampüsü’nün yapımı da devam etmektedir. Kayseri’ye yeni bir devlet üniversitesi kazandırılmasına yönelik çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı girişimiyle bir araya gelen Kayseri’nin kanaat önderleri tarafından 2007 yılında başlatılmıştır. Üniversitenin, kalkınması ve girişimciliği ile Türkiye’de örnek gösterilen Kayseri’nin vizyonuna uygun olarak, kenti eğitimde de öne çıkarması amaçlanmıştır.
http://www.agu.edu.tr/

Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU)
Türkiye’yi aday ülke olarak kabul eden 10-11 Aralık 1999 tarihli Avrupa Konseyi Helsinki Zirvesi kararının ardından, Türkiye-AB mali işbirliğinin ana çerçevesi değişmiş ve AB mali yardımları katılım öncesi amaçlarına ve nihai olarak tam üyelik hedefine yönelmiştir. Bu değişiklik Türkiye’yi CFCU’nun da içinde yer aldığı, kısaca ‘‘DIS’’ olarak bilinen ‘Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi’ ni kurmaya yönlendirmiştir. Merkezi Finans ve İhale Birimi bir uygulayıcı kurum olarak, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar kapsamındaki tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işi ve hibelere ilişkin projelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama işlerinden sorumludur. Bir ‘Program Yetkilendirme Görevlisi’ nin sorumluluğu altında çalışan CFCU, ihalelere ilişkin AB kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve düzgün bir raporlama sisteminin işlemesini temin eder.
https://www.cfcu.gov.tr/

Yunus Emre Enstitüsü
Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkelerle ilişkilerini ve dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak ve Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Eğitim, bilim ve kültür-sanat alanlarında faaliyetlerini sürdüren Enstitü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla hareket ederken dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedeflemektedir. Yunus Emre Enstitüsü, kültürel etkileşim ve diyalogu artıracak birçok farklı proje yürütmektedir. Enstitünün Avrupa Birliği ortak fonuyla hayata geçirdiği ilk projesi olan Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Programını ile Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki kültürel alışverişin ve ilişkilerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, Yunus Emre Enstitüsü’nün Avrupa ulusal kültürel enstitüleri ve onların çatı kuruluşu EUNIC ile ilişkilerinin artmasına ve güçlenmesine yönelik çalışmalar da yürütülmektedir.
https://www.yee.org.tr/en

Kültürlerarası Diyalog
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile hayata geçen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı, farklı kültürlerden gelen çeşitli kurumları sanat ve kültüre tahsis edilen finansal destek sayesinde bir araya getirerek AB ve Türkiye arasında kültürel diyaloğun güçlenmesini amaçlamaktadır.
https://icd.yee.org.tr

Katılımcı Biyografileri

Emmy Bacharach mimarlık, ses, sinema ve çok boyutlu teknolojilerin kesişim noktasında duran bir mekân tasarımcısı, DJ ve görsel-işitsel sanatçı. Çalışmalarında dijital teknolojilerin yarattığı toplumsal, siyasi ve uzamsal olanakları inceliyor. Emmy, Cambridge Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladıktan Royal College of Art’ta yüksek lisans yaptı ve bu sırada ses, animasyon ve çok boyutlu gerçeklikle tanıştı. Goldsmiths Digital Studios’taki Volumetric Ecologies: Environments, Bodies and Mediated Worlds sergisinde gösterilen enstalasyon çalışması ‘Proxy Architecture’, izleyiciyi sanal bir dünyayla çevreliyor. İstanbul’un dijital görüntülerinden oluşan bir yüzer şehir, sanal ortamın kolektif potansiyelini tartışmaya açıyor. Araştırma projesi ‘Sonic Urbanism in Detroit: Techno as a Spatial Act’ (Detroit’te Sonik Şehircilik: Mekânsal Bir Eylem Olarak Tekno) kentsel mekânların müzik alt kültürü üzerindeki etkisini araştırırken tekno üretiminin mekânsal özneliği ve Detroit’in sanayi-sonrası kentsel koşullarının ortaya çıkardığı sonik kolektifliği savunuyor. İnşa edilmiş ortamlarda verileri ve artırılmış gerçekliği inceleyen disiplinlerarası tasarım kolektifi Xcessive Aestehtics’in kurucularından biri. https://www.rca.ac.uk/students/emmy-bacharach/

Ruth Catlow, Furtherfield’in Eş Kurucu Sanat Direktörü ve özgürleştirici iş birliği kültürleri, uygulamaları ve poetikaları konusunda önde gelen bir otorite. Mekân yaratma, alternatif ekonomiler ve ortak paydalar temalarına odaklanan 60’tan fazla dijital sanat sergisinin eş küratörlüğünü üstlendi. Konferanslarda konuşmacı ve sanat, teknoloji ve toplumsal değişimi konu alan sayısız yayının yazarı olmasının yanı sıra uluslararası saygınlığa sahip Artists Re:Thinking the Blockchain’in editörlüğünü yaptı. 2019’da Ben Vickers (Serpentine Galleries) ve Goethe-Institut ile ortaklaşa geliştirdiği blok zinciri ve sanat laboratuvarı serisi DAOWO, Avrupa Yaratıcı Ekonomi Merkezi (European Centre for Creative Economy) ‘NICE’ ödülünü kazandı. Furtherfield bünyesindeki DeCentralised Arts Lab’in (DECAL) başındaki isim olarak sanatta yeni ekonomik modeller için sektörler arası ortaklıklar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Dr Lina Džuverović, University of London’a bağlı Birkbeck College’de Sanat Politikası ve Yönetimi dalında küratör ve öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Araştırmalarında güncel sanat evreninin dayanışma ve topluluk oluşturma platformu hâline gelmesini sağlayacak yöntemlere odaklanıyor. Lina’nın geçmiş yıllarda üstlendiği görevler arasında IZK – Institute for Contemporary Art, TU Graz, Avusturya bünyesindeki University of Reading’de öğretim görevlisi, Calvert 22 Foundation sanat direktörlüğü, Londra merkezli Electra’nın kurucu direktörlüğü, ICA ve Lux Centre, Londra ve Momentum Bienali, Norveç’te küratörlük sayılabilir. 2006’da Arts Council England tarafından verilen Decibel Mid-Career Curatorial Fellow ödülüne de lâyık görüldü.

Diana Georgiou, Londra’da yaşayan bir yazar ve küratör. Küratoryal çalışmalarında eşcinsel, feminist ve sömürgecilik karşıtı uygulamaları ve kuramları kullanarak kurumsal parametrelerin içinde ve dışında diyalogu, deneyimleri ve iş birliğini güçlendirecek karşılaşma mekânları yaratmaya çalışıyor. En son eş küratörlüğünü üstlendiği projelerden EcoFutures (Londra, 2019) ekolojik sorunların toplumsal cinsiyet, ırk ve cinsellik üzerindeki etkilerine odaklandı ve 70’ten fazla sanatçının, kuramcının ve aktivistin katılımıyla on ortak kuruluşu bir araya getirdi. Seçilmiş projelerinin arasında gezici video sanat sergisi Transitional States: Hormones at the Intersection of Art & Science (Londra, Lincoln, Barselona, Bolonya, 2017-18); Deep Trash Live Art Programme (Londra, 2017-18); düşünce, sanat ve aktivizmi konu alan ve The Showroom, ICA, Space Studios ve Raven Row’da gösterilmiş olan iki haftalık Now You Can Go (Londra, 2015) programı sayılabilir. Georgiou, University of London’a bağlı Goldsmiths’ten Görsel Kültür dalında doktora derecesine sahip ve tezi, feminist psikanalitik kuramlar ışığında sanat yazımı ve öznellik arasındaki ilişkiyi yenilikçi bir gözle değerlendiriyor.

Huma Kabakçı, 1990, Londra doğumlu ikinci nesil koleksiyoncu, bağımsız küratör ve Open Space’in kurucu direktörü. Londra ve İstanbul arasında hem işi hem de yaşamı nedeniyle mekik dokuyor. Kabakçı, London College of Communication’da Reklam ve Pazarlama üzerine aldığı lisans eğitiminin ardından Royal College of Art’ta Çağdaş Sanatta Kürasyon alanında yüksek lisans yaptı. Aralarında Sotheby’s’e bağlı Çağdaş Sanat Satış departmanı (Londra), The Albion Gallery (Londra) ve Pera Müzesi (İstanbul) olmak üzere Birleşik Krallık ve Türkiye’de bulunan pek çok galeri, müze ve müzayede evinde çalıştı. Kabakçı, Londra’daki Türkiye ve Orta Doğu çağdaş sanatına ve gelişmekte olan ülkelerin çağdaş sanat uygulamalarına özel olarak ilgi duyuyor. Küratoryal araştırmalarının merkezinde diaspora, göç, kültürel kimlik, kültürlerarası diyalog ve bellek konuları yer alıyor. Border_less, FAD Magazine, Guggenheim Blog, Istanbul Art News ve SYRUP Magazine gibi yayınlara katkı veriyor. Kabakçı 2018’de Liverpool Bienali kapsamında bir küratöryel ‘fellowship’ programı tamamladı. En yeni projesi ise kürasyonunu Inês Neto dos Santos ile birlikte üstlendiği, Open Space’de sergilenen Tender Touches (Yumuşak Dokunuşlar) (Londra) çalışması.

Tamara Kametani, Slovakya doğumlu, Londra’da yaşayan bir görsel sanatçı. Mekâna özgü sanatı merkeze alan enstalasyon, video, fotoğraf ve heykel gibi farklı mecraları kullanıyor. Çalışmalarında dert edindiği konular, iktidar ilişkileri, denetim, mahremiyet ve bilgiye erişim. Çağdaş ve tarihsel anlatıların üretilmesinde ve yeni deneyimlerin ortaya çıkarılmasında teknolojinin oynadığı role özel olarak ilgi duyuyor. 2017 yılında Royal College of Art’ta Çağdaş Sanat Uygulamaları programından yüksek lisans derecesi aldı. Kametani, çeşitli sanatçı rezidans programlarına katıldı; eserleri uluslararası düzeyde sergilendi. En son işleri ve sergileri arasında kürasyonunu AGORAMA, Londra’nın yaptığı (2019); Swayze ffect (Swayze Etkisi), Platform Southwark 404 – Resistance at Digital Age (Dijital Çağda Direniş), RAGE Collective, CFCCA, Manchester (2019); For the Time Being (Şimdilik), The Photographers’ Gallery, kürasyon CCA Royal College of Art, Londra (2019); Digital Diaspora (Dijital Diaspora), Studio 44, Stockholm (2019); Summer Show (Yaz Gösterisi), Florence Trust, Londra (2018) ve Triennial of Photography (Fotoğraf Trienali), Hamburg (2018) sayılabilir.
https://www.tamarakametani.com/

Georgios Makkas 1977’de Atina’da doğdu ve erken yaşlardan itibaren fotoğrafla yakından ilgilenmeye başladı. Birleşik Krallık, Newport’ta Belgesel Fotoğrafçılığı programından mezun oldu. Arnavutluk’un kırsal kesimlerinden kentlere göç konusundaki çalışması Observer Hodge Ödülleri’nde birinci seçildi. 2010 yılında Polonya’nın Poznan kentindeki Academy of Fine Arts’ın ’SETSE’ rezidans programına sanatçı olarak kabul edildi. İşleri, Londra’da National Portrait Gallery’de, Atina Fotoğraf Festivali’nde, Rethymno MedPhoto Festivali’nde, Valensiya Fotonoviembre’de, Reggio Emilia Fotografia Europea’da, Pordenone Le Voci dell’Inchiesta’da, New York DUMBO Arts Festivali’nde ve İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilendi. Ayrıca Selanik Fotoğraf Müzesi’nde de kalıcı bir sergisi yer aldı. Makkas, mercek bazlı medyalar yoluyla belleğin korunmasıyla ilgileniyor. İnsanların portre fotoğraflarını çekmekten, hikâyelerini dinlemek ve filme almaktan, ayrıca kentlerin yok olan yüzlerini belgelemekten hoşlanıyor.
https://www.gmakkas.com/about/index

Ioana Man mimarlık, set tasarımı ve eleştirel uygulamalar alanlarında farklı disiplinleri bir araya getiren bir tasarımcı. Alternatif gelecekleri biçimlendirmek, yaratmak ve yeniden tahayyül etmek için mimari, set tasarımı ve ritüeller arasında yeni karşılaşmalar ortaya çıkarıyor. Bu günlerde mimarları ve uygulayıcı konumdaki bilim insanlarını mikroskopik ölçeğe daha da yaklaştıracak uzun soluklu bir proje üzerinde çalışıyor. Open Platform’un talebiyle Wellcome Collection için hazırladığı çalışması, Londra’da Architectural Association’da sergilendi.
www.ioanaman.com
www.probiotic-rituals.com

Theo Prodromidis, Yunanistan’ın Atina kentinde yaşayan bir görsel sanatçı ve yönetmen. Çalışmaları Galerija, State of Concept, Haus Der Kulturen Der Welt, 1. ve 5. Selanik Bienali, 4. Atina Bienali, Werkleitz Zentrum für Medienkunst ve Haus der Kulturen der Welt gibi galerilerde, müzelerde ve festivallerde sergilendi ve gösterildi. 2017’den bu yana National and Kapodistrian University of Athens’ta Bilim Felsefesi ve Tarihi bölümünde Risk Değişimi programında misafir sanatçı olarak görev alıyor ve Open School for Immigrants of Piraeus’ta gönüllü olarak çalışıyor. Institute Of Radical Imagination ve Solidarity Schools Network üyesi. 2019-2020 yıllarında ise Stavros Niarchos Vakfı Sanatçı Destek Programı’nda sanat eserleri kurulu üyesi olarak çalışmalarını yürütmeye devam edecek. www.theoprodromidis.info

Yağmur Uyanık San Francisco’da yaşayan mimarlık, yeni medya ve müzik alanlarında çalışan Türkiyeli bir sanatçı. Çalışmalarında ışık, ses ve mekânı kullanarak yer değiştirme araçlarını yaratıyor, böylelikle tekrarlama, süreç ve elle tutulamazlığa odaklanıyor. Amacı dijital medyanın sınırlarını, fiziksel bir deneyime dönüştürünceye kadar genişletmek. Uyanık, yüksek lisans derecesini Fulbright bursuyla okuduğu San Francisco Art Institute, Sanat ve Teknoloji bölümünden aldı. İşleri, Ars Electronica, Sonar +D, Signal Light Festival, MUTEK, Exploratorium, California Academy of Sciences ve Diego Rivera Gallery gibi enstitülerde uluslararası düzeyde sergilendi.
https://yagmuruyanik.com

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla British Council’ın sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir

Furtherfield Gallery at the McKenzie Pavilion is located in the middle of Finsbury Park in North London, across the children’s playground from the cafe, next to the boating pond. Accessible between the gates near Finsbury Park Station and Manor House Station.